ISO 22000

دومین استاندارد بین‌المللی که شرکت ما تصمیم به اجرای آن گرفته است، ISO22000 یا سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که کلاس توجیهی آن چند روز پیش برگزار شد. آن چه که در این کلاس گفته شد عبارت بود از:

منابع آلاینده غذا در حین فرایند ممکن است کارکنان، دستگاه‌ها (جنس، به‌داشت و تعمیرات)، آفات (شامل حشرات و جانوران موذی) و ذرات خارجی محیط باشند. برای جلوگیری از انتقال آلاینده‌ها به مواد غذایی یه "کنترل فرایند" نیاز است.

خطرهایی که مواد غذایی را تهدید می‌کنند عبارتند از: 1) خطرهای بیولوژیک شامل خطرهای ماکرو مثل حشرات و میکرو مثل میکروب‌ها و قارچ‌ها. 2) خطرهای فیزیکی مثل شیشه، فلز، پلاستیک و سنگ. 3) شیمیایی مثل باقی‌مانده دارو، سموم، شوینده‌ها و فلزهای سنگین، روان‌کارها و سیال گرم‌کننده.

فعالیت‌های مدیریتی که برای اجرای ISO22000 نیاز است، عبارتند از:
1) مدیریت خرید
2) مدیریت بهداشت
3) مدیریت تولید
برای مدیریت تولید، شناسایی نقاط بحرانی (critical control point) لازم است. برای هر نقطه بحرانی، حدود بحرانی و روش کنترل آن‌ها باید قید شود. در کنترل حدود بحرانی پاسخ به این سه سوال لازم است: چه چیز؟ چه وقت؟ و چه کسی؟ در واقع، با روشن شدن پاسخ این سه سوال در هر نقطه بحرانی، "روش پایش" تدوین شده است که پس از آن نوبت به تدوین "روش اصلاح" و "رویه‌های اقدام اصلاحی" می‌رسد. در تعیین رویه‌های اقدام اصلاحی، به علت‌یابی و روش‌های جلوگیری از تکرار اشتباه‌ها پرداخته می‌شود.

به طور کلی، همه سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی بر سه پایه بنا شده‌اند: 1) شناسایی 2) ارزیابی (تجزیه و تحلیل) 3) کنترل (شامل پیش‌گیری، کاهش به سطوح قابل قبول و حذف)

در ISO22000، تصدیق یا verification عبارت از به دست آوردن شواهدی مبنی بر انجام پایش می‌باشد که از طریق آزمون‌های QC یا مشاهده فرایند و بررسی سوابق به وسیله سرپرست تولید به دست می‌آید. قبل از تصدیق، صحه‌گذاری یا validation جهت اطمینان از اثربخشی فعالیت‌های تعریف‌شده در نقاط CCP انجام می‌شود. صحه‌گذاری تنها یک بار نیاز است.


پی‌نوشت: 
١) می‌دانم که این پست به درد شما نمی‌خورد، ولی از آن جایی که بزرگی گفته است "علم را با نوشتن در اختیار خود درآورید" این مطلب را برای خودم نوشتم تا مطالبی را که در یک کلاس چهار ساعته فراگرفتم، فراموش نکنم.
٢) احتمالاً از فردا به مدت سه روز نیستم. یک سفر مجردی در پیش دارم.

/ 0 نظر / 2 بازدید