سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون استخدامی کارشناسی شیمی

تستهای فرهنگی هنری:

هنرپیشه معروف سینما کیست؟
الف) محمدرضا گلزار
ب) محمدرضا علفزار
ک) محمدرضا گندمزار
ش) محمدرضا دشت

هنرپیشه مرحوم سینما کیست؟
الف) رضا ژیان
ب) رضا ماکسیما
ک) رضا فولکس
ش) رضا خاور

 هنرپیشه زن معروف سینما؟
الف) هدیه تهرانی
ب) کادوی تهرانی
ک) چشم روشنی تهرانی
ش) تمام دخترهای دانشگاه اراک

یکی از آهنگهای منصور؟
الف) دیوونه
ب) خل
ک) مشنگ
ش) پشنگ

خشایار اعتمادی چه سبکی می‌خواند؟
الف) پاپ
ب) اسقف
ک) راهبه
ش) موبد

تستهای ورزشی:

مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس؟
الف) علی پروین
ب) علی شهین
ک) علی مهین
ش) علی دمبه

کشتی‌گیر گردن‌کلفت ایران؟
الف) عباس جدیدی
ب) عباس قدیمی
ک) عباس نیو
ش) عباس up to date 

تیم فوتبال آبادان؟
الف) نفت آبادان
ب) بنزین آبادان
ک) گازوییل آبادان
ش) صنایع اراک 

دروازه‌بان انگلیس در جام جهانی ١٩٩٨ فرانسه؟
الف) دیوید سیمن
ب) استاداسدی
ک) دیوید سیگرم
ش) علی دایی 

تستهای علمی تفریحی:

مساحت دایره چقدر است؟
الف) ٢ متر
ب) ۵/٢ متر
ک) بیشتره
ش) صبر کن بپرسم

سرعت نور چقدر است؟
الف) خوب است
ب) بد نیست
ک) شما چطوری؟
ش) چه خبر؟

کدام دانشمند جاذبه زمین را کشف کرد؟
الف) نیوتن
ب) کیلوگرم
ک) متر بر مجذور ثانیه
ش) نیترات مس

ماری کوری کاشف چه بود؟
الف) اورانیوم
ب) آلومینیوم
ک) آلمانیوم
ش) لویی پاستور

در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است؟
“بی وفایی، بی وفایی، دل من از غصه داغون شده”
الف) ایهام
ب) صنعت نفت
ک) صنعت پتروشیمی
ش) صنعت آبکش سازی

شاعر قرن ده دوازده؟
الف) هاتف اصفهانی
ب) ابی اصفهانی
ک) اندی اصفهانی
ش) سیاوش قمیشی اصفهانی

فعل “خوردن” را صرف کنید؟
الف) چشم
ب) صرف شده.
ک) میل ندارم.
ش) نوش جان.

یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار می‌رود؟
الف) عدسی
ب) کاچی
ک) فرنی
ش) لوبیا با دوغ

دانشمندی که بین بار الکتریکی و جرم الکترونها و سرعت حرکت آنها رابطه‌ای نوشت؟
الف) تامسون
ب) کیک کشمشی
ک) بمی
ش) شهسواری

شاخه‌ای از علم شیمی؟
الف) کاربردی
ب) شیشه گری
ک) معامله گری
ش) مس گری

نویسنده “منطق الطیر” کدام شاعر است؟
الف) عطار نیشابوری
ب) نجار نیشابوری
ک) چارلز مورتیمر
ش) بقال نیشابوری

یکی از اشکال ماده؟
الف) گاز
ب) ترمز
ک) بخاری
ش) ماشین لباسشویی

نام دیگر اسید فرمیک؟
الف) جوهر مورچه
ب) اسید سولفوریک
ک) پلنگ صورتی
ش) جوهر سرندی پیتی

نام گاز سردکننده یخچالهای قدیمی؟
الف) فرعون (فرئون)
ب) نمرود
ک) ابرهه
ش) خسرو پرویز

نام دیگر گازهای بی‌اثر مانند هلیم، نئون و …؟
الف) گازهای نجیب
ب) گازهای سر به زیر
ک) گازهای با وقار
ش) گزینه ب 

وقت شما به پایان رسید. لطفا ماوسهای خود را بالا بگیرید!

/ 0 نظر / 4 بازدید