روشهای گسترش اندیشه خلاق

- اطلاعات و تجارب خود را در موقعیتهای گوناگون گسترش دهیم.
- پرسشهایی از دیگران و کودکان بپرسیم که پاسخهای متعدد داشته باشد.
- تلاش کنیم در پاسخ به پرسشهای غیرمعمولی دیگران با همکاری خودشان پاسخهای جدید و نو را کشف کنیم.
- رفتارها و الگوهای افراد خلاق را سرمشق زندگی قرار دهیم.
- از فنون ویژه اندیشه خلاق مانند «بارش فکری» به خوبی استفاده کنیم. (حمله ذهنی به یک موضوع را بارش فکری می گویند.)
- تصور ذهنی را در خود و دیگران تقویت کنیم، زیرا تصویرسازی کمک می‌کند اطلاعات در حافظه بلندمدت ذخیره شوند. برای مثال اگر فرزندمان داستانی از دایناسورها را می‌خواند، از او بخواهیم تصور کند که میان جنگل است، به صدای آنان گوش دهد، بزرگی جثه‌شان را در نظر بگیرد، صدای پای آنان را بشنود و...
- در نوشتن داستان یا کشیدن نقاشی و... به جای استفاده از نمونه، از طرحهای خلاق ذهن خود استفاده کنیم.
- مهمترین نکات هر چه را که می‌خوانیم، می‌بینیم و می‌شنویم، یادداشت کنیم.
- هر اندیشه جدیدی که به ذهن‌مان می‌رسد را بنویسیم.
- بازیهای فکری، ساخت اشیا با گل، مجسمه‌سازی، نقاشی و داستان‌نویسی موجب شکوفایی ذهن و خلاقیت می‌شوند.
- اجازه دهیم از ما بپرسند.
- طرح پرسشهای باز و تکمیل جمله‌ها و داستانهای ناتمام اندیشه خلاق را بارور می‌کنند.
- به عقاید دیگران احترام بگذاریم و اجازه دهیم تا حد ممکن کارهایشان را با سلیقه خود انجام دهند.
- ابتکار و تخیل را باور داشته باشیم تا زمینه بروز فعالیتهای خلاق فراهم شود.
- تلاش کنیم پاسخهای ما به گونه‌ای باشند که دیگران را به سوالهای جدیدتر رهنمون کنند.
- فرصت ابتکار و نوآوری را در خانواده و محل کار به دیگران بدهیم.
- از موقعیتهایی مانند مسافرت، تماشای موزه‌ها و رفتن به مکانهای تفریحی و فرهنگی برای آموزش اندیشه خلاق استفاده کنیم.
- احساس امنیت، شادی و آرامش از عوامل شکوفایی اندیشه خلاق هستند، آنها را از خود و دیگران دریغ نکنیم.
- هوش، استعداد، مهارت و تلاش جدی بخشی از عوامل رشد خلاقیت به شمار می‌روند، امّا باید به انگیزه نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
- توانایی دیگران حتا کودکان را بپذیریم و باور داشته باشیم که هر کسی منحصر به فرد است و مانندی ندارد.
- وقتی اندیشه جدید و خلاقانه‌ای را از دیگران مشاهده کردیم، با تشویق، خوشحالی خود را نشان دهیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید