دل بستگی

دل به آن چیز که فانی‌ست و نالایق مهر است
نباید که ببست
در مسیر هدف ناوک صیاد
نباید که نشست
لیک معشوق اگر قصد دل و جان بکند
از دم تیغ
نباید که بجست

/ 0 نظر / 4 بازدید