قابل توجه بعضی‌ها

 

 • از نادانی وحشتی نداریم، هراس ما این‌است که ما را نادان بدانند. «فرانکلین»

  (پس، اگر جواب سوالی را بلد نبودیم، پشت گوشمان قرمز نشود!)

 

 • یک ابله تحصیل‌کرده از یک ابله بی‌سواد، ابله‌تر است. «مولیر»

  (بدون شرح!)

 

 • ابله همیشه به دنبال ابله بزرگتری می‌گردد که او را تحسین کند. «بوالو»

  (با شما نبودم.)

 

 • همه می‌خواهند آدم مهمی باشند، ولی هیچ‌کس نمی‌خواهد فرد مفیدی باشد. «چرچیل»

  (شما فکر می‌کنید اگر پژوهشگر نمونه شوید، مهم می‌شوید یا مفید؟)

 

 • آدمهای بزرگ به کوه می‌مانند، هر چه به ایشان نزدیکتر شوی، بزرگی و ابهت آنان بر تو آشکار می‌شود. مردم پست و دون‌همت چون سراب‌اند که اگر کمی به آنان نزدیک شوی، ناچیزی و پستی خود را زود آشکار می‌کنند. «گوته»

  (شاید به همین علت باشد که استادان ما دوست ندارند کسی به آنها نزدیک شود.)
/ 0 نظر / 3 بازدید