اولین جلسه خواستگاری

 55) اگر کسی بیش از حد افسرده، کمرو، نگران، پرخاشگر، تکانشی (کسی که بدون اندیشه عمل می‌کند.) و یا در برابر فشارهای روحی آسیب‌پذیر باشد، برای ازدواج مناسب نیست.
56) فهرست زیر به چند موقعیت و کسانی که دارای ویژگیهای خطرناک هستند، اشاره می‌کند. در چنین شرایطی، بهترین کار ازدواج نکردن است:
• اگر طرف مقابل به طور خستگی‌ناپذیر چنین پرسشهایی را می‌پرسد: "مطمئنی که دوستم داری؟" یا "واقعا برایت اهمیت دارم؟" (تیپ تاییدخواه)
• اگر وقتی که با هم هستید، بیشتر وقت شما به جر و بحث و مخالفت می‌گذرد. (رابطه عشق- تنفر)
• اگر مدام این جمله‌ در سرتان می‌چرخد: "شاید همه چیز پس از ازدواج درست شود."
• اگر طرف مقابل می‌خواهد که همه دوستان قدیمی خود را ترک کنید و یک زندگی اجتماعی تازه برپا کنید. (تیپ مالکیت‌طلب)
• اگر طرف مقابل جسم یا روح شما را آزار می‌دهد.
57) در انتخاب همسر  درست نیست بگویید "من می‌خواهم با این فرد زندگی کنم و با خانواده‌اش کاری ندارم." چرا که این فرد جزئی از همان خانواده و شاخه‌ای از همان درخت است.
58) ارزشهای درون خانواده فرد را بررسی و با ارزشهای خانواده خود مقایسه نمایید. اگر این ارزشها با هم تناسب داشته باشند، زندگی آرامی خواهید داشت.
59) اگر یک دختر لوس و جلف با مرد متین و باوقار ازدواج کند، تحمل رفتار اجتماعی زن برای مرد دشوار است.
60) زندگی با زن تحصیل‌کرده آسان‌تر است. او خیلی زودتر می‌فهمد و نیاز نیست که خیلی تکرار کنید.
61) زندگی با افراد کم‌هوش بسیار دشوار است. افراد کم‌هوش در رفتارشان پختگی لازم را ندارند و قدرت تشخیصشان ضعیف است، دور خودشان می‌چرخند، گیج‌اند و همیشه می‌پرسند "چی گفتی؟ یعنی چه؟ منظورت چه بود؟"
62) اخلاق نیک تنها خنده‌رویی و خوش‌خلقی نیست، اخلاق نیک یعنی داشتن صفات پسندیده از دید عقل و شرع.

/ 0 نظر / 4 بازدید