کم کم داریم به ایرانی بودن خودمان عادت میکنیم!!!

خدائیش خیلی زورم میگیره از این اوضاعی که داریم. یعنی وقتی میبینم که موقع نصب برنامه و بازی روی کامپیوتر اسم افغانستان و سومالی و موگادیشو جزء کشورهای ساپورت شده توسط نرم افزار هست و من ایرانی باید سایر کشورها رو از آخر لیست انتخاب کنم، میخواهم خودم و کامپیوتر را یک جا داغون کنم. آخر چقدر ادعای تمدن و فرهنگ داشته باشیم؟ چقدر خود را پرچمدار کشورهای منطقه بدانیم؟ چقدر خود را دارای نفوذ و شناخته شده بدانیم؟ تاکی به اباء و اجداد داشته و نداشته مان بنازیم؟ تا کی خود را تنها کشور حامی مستضعفین جهان بنامیم؟ چقدر ........ ، ....... ؟ [ حرف ساختار شکنانه نبود ، فقط چند تا لفظ ناجور بود ] . 
بابا یک کشوری که معلوم نیست از زیر کدام  بوته در آمده پدر تمدن چندین هزار ساله ما را در آورده است. چرا؟ فقط نشسته ایم فرت و فرت برای خودمان نوشابه باز مینماییم و حال میکنیم که: فلان کشور آفریقایی خیلی خاطرخواه ما شده است. حتی این نرم افزارهای چینی هم به ما خدمات نمیدهند با آن چشم تنگشان. آنوقت ما در بوق و کرنا کرده ایم و روزی هشت مرتبه از بیست و چهل اعلام میکنیم که روزانه ١۶ هزار نفر در آرزوی رسیدن به ایران عزیزمان دق میکنند و ما خیلی کشته مرده داریم. اینجاست که میگویند قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!!!
ما هم باید بدویم دنبال برنامه های کرک شده و قفل شکسته که دو هفته کار میکند و بعد قاط میزند. چه باید کرد! کم کم داریم به ایرانی بودن خودمان عادت میکنیم!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید