شیمی و زندگی

300 متر مکعب گاز هلیم می‌تواند یک انسان را از روی زمین بلند کند.

پلاستیک حدود پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاوم است.

آمونیاک می‌تواند جذبیت نیکوتین (آلکالوئید موجود در سیگار) توسط سلولهای مغز را تا ۱۰۰برابر افزایش دهد.

در شما بیش از یک مشت گچ کلسیم وجود دارد.

دمای بالاترین قسمت یک شعله به 1540 درجه می‌رسد در حالی که پایین‌ترین قسمت آن فقط 300درجه دما دارد.

وقتی یک سیب گندیده را در بین سیبهای سالم می‌گذاریم بقیه سیبها هم می‌گندند، به این دلیل که سیب گندیده گاز اتیلن از خود آزاد می‌کند و سبب گندیدن بقیه سیبها می‌شود.

تابش X از بلور الماس نمی‌گذرد و بازتابیده می‌شود. این خاصیت را می‌توان در تشخیص الماس حقیقی از نوع بدل آن به کار برد.

زکریای رازی غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست.

مزه‌ غذا تا زمانی که غذا با بزاق دهان مخلوط نشده باشد، حس نمی‌شود.

با گذاشتن تخم مرغ در کاسه‌ای پر از آب می‌توان تخم مرغ سالم را از خراب تشخیص داد، بدین صورت که اگر تخم مرغ ته‌نشین شود سالم است و اگر روی آب شناور بماند خراب!

/ 0 نظر / 5 بازدید