چند دقیقه پیش...

نمی‌دانم بعضی اتفاق‌های روزمره را پای حادثه و پیش‌آمد بگذارم یا به این که واقعا برنامه‌ای در کار بوده است، باید اعتراف کنم.
چند ساعتی مرخصی گرفتم تا به همراه پدر به منزل یکی از دوستانی که داغ دخترشان را دیده بودند، برویم.
سلام و خوشامدگویی یکی دو نفر از میزبان‌ها بد جوری سرد و نچسب بود.
بعد از آن‌جا، برای مراسم هفته به حسینیه رفتیم؛ ترجیح دادم چند آیه قرآن بخوانم. اولین آیه‌ای که به چشمم آمد، آیه 86 سوره نسا بود.
آمده بود: "هر گاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن‌را بهتر از آن بدهید. یا لااقل به همان‌گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه چیز را دارد."

/ 0 نظر / 5 بازدید