مدیر موفق

مدیر موفق کسی است که دارای ده روش باشد:

از کارکنان صادقانه تمجید و تحسین کند.
به گونه‌ای غیر مستقیم به اشتباه همکاران رسیدگی کند.
پیش از انتقاد از دیگران، به اشتباهات خود پی ببرد.
به جای دستور دادن مستقیم، سوال کند.
آبروی کارکنان را نریزد.
از جزئی‌ترین پیشرفت کارکنان تعریف کند.
به کارکنانش اعتبار و آبرو بدهد.
اصلاح تقصیرها را به گونه‌ای ساده انجام دهد.
کاری کند که کارکنانش با اشتیاق به حرف‌های او گوش دهند.
پیوسته کارکنان را با یک نگاه محبت‌آمیز بنگرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید