قربــــان وفاتم

 

مرجان لب لعل تو، یاقوت مرا یا قوت؟
یاقـوت بنامم دو لب لعل تـو یـا قـوت؟
قربــــان وفاتم به وفــاتم گـذری کن
تا بـــــوت مگر بشنوم از رخنه تابـوت

 

/ 0 نظر / 51 بازدید