هر آن کس که دندان دهد، نان دهد

انسان هنگامی که پروردگارش برای آزمایش به او نعمت ببخشد، می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است؛ و اما چون او را بیازماید و روزی‌اش را تنگ ‌گیرد، می‌گوید: پروردگارم مرا خوار کرد!
(سوره فجر، آیه 16 و 15)

... و هر کس پرهیزکاری پیشه کند، خداوند راه نجاتی برایش فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان ندارد، روزی می‌دهد...
(سوره طلاق، آیه 2 و 3)

... "آن چه نزد خداست از بازیچه و سوداگری بهتر است و خداوند بهترین روزی‌دهندگان است."
(سوره جمعه، آیه 11)

بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس که بخواهد، گسترده یا تنگ می‌کند ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
(سوره سبا، آیه 36)

چه بسا جنبنده‌ای که توان حمل روزی خود را ندارد، خداوند به او و شما روزی می‌دهد و او شنوا و داناست.
(سوره عنکبوت، آیه‌ 60)

... از تو روزی نمی‌خواهیم (بلکه) ما به تو روزی می‌دهیم.
(سوره طه، آیه 132)

... و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد.
(سوره بقره، آیه ۲۱۲)

شیطان با وعده فقر و نداری شما را به کارهای زشت وا می‌دارد در حالی که خداوند به شما وعده آمرزش و نیکی می‌دهد...
(سوره بقره، آیه 268)


************************************
آیا با وجود آن چه در کتاب خدا آمده، جای نگرانی وجود دارد؟

/ 0 نظر / 24 بازدید