پاسخ به سوال یک بازدیدکننده

در پاسخ به این سوال که: کدام یک از عناصر گروه ١ و ٢ در آب محلولند، می‌توان گفت:

با توجه به این که محصول نهایی واکنش عناصر گروه 1 و 2 با آب، هیدروکسیدهای مربوطه می‌باشد، پس هر کدام که هیدروکسیدهای آنها محلول در آب باشد، عنصر محلول در آب محسوب می شود.
برای مثال:

Ba + 2H20 -----> Ba(OH)2 + H2

هیدروکسید تمام عناصر گروه یک و تنها +Ba2 از گروه دوم محلول و هیدروکسیدهای Ca و Sr کم محلول هستند. بنا بر این می‌توان گفت تمام عناصر گروه اول و باریم از گروه دوم در آب محلول هستند.

/ 0 نظر / 4 بازدید