نکته‌های مدیریتی (بخش دوم)

* اگر دنبال فرصتها بگردیم، چند برابر می‌شوند و اگر آنها را نادیده بگیریم، از میان می‌روند.
* سخن گفتن و سکوت نمودن به جا نشانه عقل است.
* هیچ کار بزرگی بدون اراده بزرگ میسر نشده است.
* زمانی که از دست رفت، هیچ گاه باز نمی‌گردد.
* وقت‌گذرانی را متوقف کنید. در این صورت بسیاری از بحرانها از بین خواهد رفت.
* لازمه ثمربخشی تصمیمهای پیچیده در کسب و کارهای امروزی، مشارکت کارکنان است.
* انسان ضعیف هرگز نمی‌تواند رو راست باشد، از آنها دوری کنید.
* اگر می‌خواهید به زندگی خود وسعت ببخشید باید درباره فراوانی به صورت نامحدود بیندیشید.
* راز خوش بختی در این است که کاری را که به شما واگذار شده است، دوست بدارید.
* هرگز پیش از فکر کردن حرف نزنید و کاری انجام ندهید.
* خنده، معایب و مشکلات زندگی را کوچک و دردهای روحی را محو می‌نماید.
* بهترین افراد کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید خجل شوند و اگر بد گفتید، سکوت کنند.
* انسان بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می‌کند نه از صفات بدشان سوء استفاده.
* کسی که می‌خواهد درو کند، باید بکارد.
* هرگز درباره کسی پیش‌داوری نکنید مگر آن که خود را به جای او بگذارید.
* از آهسته رفتن نترسید، از بی حرکت ایستادن بترسید.
* به جای ایرادگیری، چاره اندیشی کنید.
* کسی که کمتر به فردا متکی باشد، فردایی شادتر خواهد داشت.
* یک تصمیم واقعی، هنگامی است که از هر کار دیگری دست بکشید و فقط به آن چیزی بپردازید که قصد انجامش را دارید.
* انسان مانند رودخانه است، هر چه عمیقتر باشد آرامتر است.
* برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید.
* اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیاید، آن را در جای نادرستی گذاشته‌اید.
* کارمندی که کار خود را درست و به موقع انجام می‌دهد، تشویق و ستایش کنید. این عمل سبب ایجاد انگیزه برای دیگر کارمندانتان می‌شود.
* اگر می‌توانید کاری را با تلفن انجام دهید، این کار را بکنید. زیرا سبب صرفه‌جویی در زمان می‌شود.
* دقایقی را برای بررسی اهدافتان بگذارید. به نحوه اجرای کارتان نگاه کنید و ببینید که آیا رفتارتان با اهدافتان مطابقت دارد یا نه.
* حقوق کارمندان را کارفرما نمی‌دهد، کارفرما فقط چگونگی پرداخت آن را تعیین می‌کند. حقوق کارمندان را مشتریها می‌دهند.
* اگر نتوانید خود را به جای مشتری قرار دهید به درد طراحی آگهی‌های تجاری نمی‌خورید.
* بهترین نسخه برای نادان ماندن تا ابد این است که به دانشتان قانع و نسبت به نوع افکارتان راضی و خرسند باشید.
* لیاقت، اعتماد به نفس به وجود می‌آورد و با اعتماد به نفس می‌توان دنیا را فتح کرد.
* راز موفقیت در زندگی این است که بدانیم چطور می‌توان عقاید مردم را عوض کرد.
* فقط کسانی پیروز می‌شوند که عقیده دارند پیروز خواهند شد.
* اجازه دهید که آن چه از دل شما می‌گذرد به واقعیت بپیوندد، زیرا هیچ کس به اندازه قلبتان به شما وفادار نیست.
* دلایلی که خود ما پیدا می‌کنیم را آسانتر از دلایلی که دیگران به ما تذکر می‌دهند، می‌پذیریم.
* ارزشهای بنیادینی که خود به آنها اعتقاد دارید را به دیگران نیز بشناسانید و برای شناساندن آنها وقت صرف کنید.

ادامه دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید