چــرا؟

آیا تا کنون شده است وقتی با مشکلی روبرو می‌شوید، بایستید و پنج بار بپرسید "چرا؟" این کاری است که ما در تویوتا انجام می‌دهیم. برای نمونه فرض کنید که یک ماشین تولیدی متوقف شده است:

1- چرا این ماشین متوقف شده است؟
    چون به ماشین فشار آمده و فیوز پریده است.
2- چرا به ماشین فشار آمده است؟
    چون یاتاقان آن به خوبی روغنکاری نشده است.
3- چرا یاتاقان به خوبی روغنکاری نشده است؟
    چون پمپ دستگاه روغنکاری خوب کار نمی‌کند.
4- چرا پمپ خوب کار نمی‌کند؟
    چون شفت آن ساییده شده و تلق تلق می‌کند.
5- چرا شفت ساییده شده است؟
    چون صافی دستگاه، نصب نشده و خرده آهن‌ها وارد آن می‌شوند.

اگر شما در برخورد با هر مشکلی پنج بار از خود بپرسید چرا، می‌توانید به ریشه مشکل دست یابید و آن را برطرف کنید. اگر در مثال بالا این رویه طی نمیإشد، ممکن بود کسی بیاید و فقط فیوز و یا شفت را عوض کند و پس از چند ماه،‌ این مشکل دوباره بروز نماید. در واقع، این چراها بودند که کمک کردند ما بتوانیم به تدریج سیستم تولید تویوتا را پایه‌ریزی کنیم.

(نقل از کتاب سیستم تولید تویوتا،‌ ترجمه کاظم موتابیان)

/ 0 نظر / 31 بازدید