ویندوز 7

1) از همین دیروز تجربه کار با ویندوز 7 نصیبم شد. ویندوزی که سریعتر از بقیه ویندوزها نصب می شود، گرافیک زیبایی دارد و ایرادهای اسلاف قبل از خود را هم ندارد. (البته زحمت نصبش را یکی دیگر کشید.) در حین کار با ویندوز 7 مدام به این فکر می کردم که اگر شرکت مایکروسافت ایرانی بود، حالا چگونه بود؟ لابد هنوز هم در حال ور رفتن به ویندوز 98 با کلی عیب و ایراد. درست شبیه همان پیکان و پراید خودمان! انگار در فرهنگ ما ایرانیها چیزی به نام به روز شدن یا به قول مهندسهای صنایع "بهبود مستمر" وجود ندارد.

2) در حال ورق زدن تقویم یکی از دوستان کارخانه بودم که به روزهای جالبی در آن برخوردم. در نوع خودش جالب بود. خیلی از اتفاقاتی که چندین هزار سال از آنها گذشته و فکر نمی کنم غیر از کتابهای آسمانی هیچ سندی از کلیت آنها در دست باشد، در این تقویم آمده است. برای مثال: 9 دی: بیدار شدن اصحاب کهف از خواب سیصد و چند ساله، روز 8 بهمن: گرفتار شدن حضرت یونس در شکم ماهی، یا روز 13 اسفند: قرار گرفتن کشتی نوح بر کوه جودی!

/ 0 نظر / 5 بازدید