جامعه‌شناسی خودمانی را بخوانید.

1) در حالی که این روزها سربازان گمنام امام زمان به شدت مشغول خنثا کردن توطئه‌های جور واجور هستند، بنده مشغول خواندن کتابی هستم با نام "جامعه‌شناسی خودمانی" نوشته حسن نراقی؛ کتاب 150 صفحه‌ای که در آن بدون رو در بایستی به شرح صفات بد ما ایرانیها می‌پردازد: بیگانگی با تاریخ، قانون‌گریزی، دروغ‌گویی، شعارگرایی  و... عقیده نویسنده کتاب این است که تا هنگامی که ما مردم، خودمان را اصلاح نکنیم، حکومتها و دولتهایی که اداره امور را در دست می‌گیرند و طبعا برخاسته از ما مردم هستند، بهتر از این نخواهند شد.
پیشنهاد می‌کنم این کتاب را بخرید و بخوانید، متن سنگین و خسته‌کننده‌ای ندارد. اگر حوصله یا وقت بیرون رفتن ندارید، می‌توانید در این سایت سفارش خرید بدهید.

2) این صدا و سیمای ملی‌مان هم برای خودش حکایتی دارد، هر جا که لازم شد از رسانه‌های بیگانه به عنوان شاهدی بر مدعای خود استفاده می‌کند و حتا بازتاب یک موضوع خاص را در آنها نشانمان می‌دهد. از طرف دیگر، اگر همان رسانه‌ها خبر دردسرسازی نقل کنند، به مردم همیشه در صحنه اعلام می‌کند که اخبارشان مغرضانه است!

3) از شما می‌خواهم برایم دعا کنید تا از شر این آدمهای کودن دور و برم رها شوم. (شاید هم آنها از شر من!) یکی دو ماهی هست که تا حدودی از دستشان عصبانی‌ام. دیگر حوصله هیچ کدامشان را ندارم...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید