بومه

روزهای اولی که مشغول به کار شدم، جدولی را زیر شیشه میز آزمایشگاه می‌دیدم که در آن، غلظت محلولهای سود با مقیاس بومه تعریف شده بودند. نزد همه کسانی هم که در تصفیه‌خانه کار می‌کردند، این مقیاس بیشتر جا افتاده بود تا مولاریته و مولالیته و نرمالیته و ... برای مثال، درجه بومه محلول سود 3/10درصد که چگالی 116/1کیلوگرم بر لیتر دارد، می‌شود 15، یا درجه بومه محلول سود 7/18درصد می‌شود 25.
مقیاس بومه، برای من که کارشناسی شیمی داشتم تازگی داشت و در تمام دوران دبیرستان و دانشگاه هیچ گاه آن را نشنیده بودم. در تمام این مدت بدون این که مطلب تازه‌ای درباره‌اش یاد بگیرم، به آن عادت کرده بودم. اما بر حسب اتفاق، چند روز پیش در حین وب‌گردی در جایی خواندم که:
 مقیاس  Baumé یک مقیاس هیدرومتر hydrometer می‌باشد که به وسیله داروساز فرانسوی Antoine Baumé در سال 1768برای اندازه‌گیری دانسیته مایعات گوناگون ابداع شد. در دمای 20 درجه سانتی‌گراد ارتباط بین وزن ویژه (specific gravity) یا چگالی نسبی (relative density) و درجه بومه به صورت زیر است:

•  For liquids heavier than water: specific gravity = 145 ÷ (145 - degrees Baumé)

•  For liquids lighter than water: specific gravity = 140 ÷ (degrees Baumé + 130)

/ 0 نظر / 3 بازدید