کارخانه‌نوشت 8

چهارشنبه‌شب 17/6/89

دیشب قسمت شد با محسن.ق و غلام.ج از هم‌شیفتی‌های سابق، خاطرات دو سال پیش‌مان را زنده کنیم. چون اپـــراتورهای دیـــگ بخار و جامد یک ساعتی دیر سر کار آمدند، این دو نفر به اجبار یک ساعتی بیشتر سر کار ماندند. انصافا که بازگو کردن خاطرات برای یکدیگر چقدر لذت‌بخش است.
برای گرفتن افطاری، چند دقیقه‌ای زودتر از وقت معمول به آشپزخانه رفتم. هنوز کسی نیامده بود. آشپز جدید هم فرصت را غنیمت شمرد و اندر خواص چاقو برایم گفت. بـــله، چاقو. گفت که برای راست‌دست‌ها، سمت راست چاقو باید تیزتز باشد و برای چپ‌دست‌ها برعکس. راست‌بُر یا چپ‌بُر بودن چاقو هم با کشیدن چاقو به سمت بالا یا پایین روی دست معلوم می‌شود. فکر کنم از همان اول خودش را آماده کرده بود تا اطلاعات آشپزی‌اش را به رخ بکشد.
تمام شب، بر و بچ برق‌کار در حال آزمایش ژنراتور بودند. نمی‌دانم روز را ازشان گرفته بودند که شب را برای این کار انتخاب کرده بودند یا این که علت دیگری داشت. بعد از دو سه هفته تلاش، دوگانه‌سوز کردن ژنراتور تمام شده بود و حالا باید امتحانش را پس می‌داد. که چندان هم سربلند نبود؛ سه بار قطعی برق داشتیم که در مجموع منجر به توقف دوساعته تصفــــیه‌خانه شد. دو مهندس قد بلند از جمهوری چک آمده بودند تا ژنراتور را دوگانه‌سوز کنند.
چقدر با شنیدن خبر پذیرش کیهان.ع در آزمون استخدامی آموزش و پرورش خوشحال شدم. کارشناسی روان‌شناسی داشت و پنج سال بود که در واحد الکتــــرولایزر شیفت آ کار می‌کرد. کسانی که در تمام این مدت کیهان را به خاطر مدرکش مسخره می‌کردند، حالا پوزشان کش آمده بود. همین که امنیت شغلی بالاتری دارد و دیگر مجبور نیست به آدمهای پایین‌تر از خودش که حتا دیپلم ندارند، جواب پس بدهد، کافی است.
از منابع ناآگاه شنیدم که قرار است نیروهای اخراجی و تبعیدی تصفــــیه‌خانه از شنبه در شیفت‌بندی‌های جدید مشغول به کار بشوند. گویا تنش به وجود آمده با این کار پس از حدود ده روز در حال تمام شدن باشد. هدف از این کار هم متلاشی کردن باندهای به وجودآمده طی این سه سال که شیفت‌ها هیچ تغییری نداشتند، عنوان شده است. البته باند خاصی که من ندیده‌ام، ولی این کار به نظر من زودتر از اینها باید انجام می‌شد تا این حرف و حدیث‌ها هم پیش نمی‌آمد.
از 00:30 به بعد، بیشتر مشغول اندازه‌گیری درصد چربی خمیر صابونی بودم که از کارخانه به مقصد یک کارخانه صابون‌سازی بارگیری شده بود. خمیر صابون در مرحله خنثـــی‌سازی و در اثر واکنش سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) با اسید چرب آزاد روغن تشکیل و از روغن جدا می‌شود. قیمت هر محموله خمیر صابون بارگیری‌شده به درصد چربی آن بستگی دارد. آزمایش اندازه‌گیری درصد چربی در عین حال که یک استخراج ساده با دی‌اتیـــل اتر است، ولی وقت‌گیر است.
تا صبح خبر خاصی نبود، اتفاق خاصی هم نیفتاد و همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. این دو شب‌کاری با این که تنها بودم، ولی زیاد کارم سنگین نبود و بد نگذشت. بالاخره پنج سال تجربه باید جایی به کار بیاید یا نه.
صبح که آمار مخازن به دستم رسید، دیدم که واحد پـــرکن همه روغن موجود را پر کرده بود. برای شیفت روز روغنی باقی نمانده بود که بسته‌بندی بکند. بعضی وقتها با رقابتی که بین شیفت‌ها برای آمار بیشتر تولید در می‌گیرد، به خوبی حماقت‌ سرپرستان پـــرکن برایم روشن می‌شود. من اسمش را می‌گذارم دعوا برای هیچ. باور کنید تا به حال نشده است یک نفر پیدا بشود و از یکی از سرپرستان پـــرکن به خاطر تولید بیشتر تشکر کند. حتا شده است که به خاطر مسائلی همچون تولید بی‌کیفیت یا تولید بیش از برنامه یا انجام نشدن تمیزکاری آخر شیفت تنبیه هم شده‌اند. ولی نمی‌دانم آنها را چه می‌شود که برای روکم‌کنی یکدیگر، دخل 20 نفر نیروی زیردست‌شان را درمی‌آورند، خودشان را خسته می‌کنند و دست آخر هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. چقدر خوب می‌شد اگر "آهستگی و پیوستگی" کار کردن را آویزه گوششان می‌کرند.

/ 0 نظر / 2 بازدید