لطفا آتو ندهید. باز هم مناظره هست

پس از مناظره میر حسین و احمدی نژاد و صحبتهای رد و بدل شده بین این دو، بر خلاف حدسیات و گمانه زنیها، بحث به سمتی پیش رفت که ناخواسته، بسیاری از زخمهای کهنه سر باز کرد و مسائل زیادی از زبان شخصیت‌های اول مملکت به گوش مردم رسید. مسائلی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد به‌این شکل از زبان آنان شنیده شود. جدای از نحوه برخورد هر یک از طرفین مناظره و مدیریت مناظره توسط طرفین، خواسته و شاید هم ناخواسته و از روی احساسات رئیس جمهور فعلی، بحث به جایی کشیده شد که یک دولت و نیز یک پای اصلی انتخابات، خود را در مقابل تمامی دول پیش از خود قرار داد و با این کار به نظر نگارنده، تا حدودی تکلیف کسانی را که موضع خاصی در قبال انتخابات اتخاذ نکرده بودند روشن ساخت و نیز تکلیف کسانی که حامیان دولتهای قبل بودند.
اما موضوعی که دغدغه اصلی ذهن من شده این است که با این شرایط بوجود آمده از سوی دولت فعلی و بلبشوی ایجاد شده و امکان تکرار دوباره آن در سایر مناظره‌ها از یک سو و هشدار شورای نگهبان و نیز وزارت کشور از سوی دیگر مبنی بر لغو آراء حوزه‌های انتخابی، به صورت ناخودآگاه زمینه را برای استفاده آنان فراهم نیاوریم. لازم است تا در این شرایط که حامیان کاندیداهای فعلی که پس از مناظره به شدت خواهان پاسخگویی رئیس دولت و حتی برقراری مناظره با وی هستند، در شرایطی قرار نگیرند که چیزی که شورای نگهبان آن را تخریب نامیده است به وقوع بپیوندد و با لغو آراء حوزه‌های پر رای، همه چیز خراب شود. باید هوشیار بود و به قول جوان‌ترها، آتو دست رقیب نداد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید