قهرمانان را پاس بداریم.

قبل از هر چیز شما را خاطرجمع کنم که من هیچ رابطه و علاقه خاصی نسبت به حسین رضازاده ندارم و با دیدن شکم گنده‌اش حال بخصوصی به من دست می‌دهد. اما همانطور که می‌دانید ایشان حدود یک ماه پیش انصراف خود را از شرکت در بازیهای المپیک به دلیل مصدومیت و فشارهای روانی زیاد اعلام کردند. اضافه کنم با این که مدت زیادی از وقتم را به پرسه‌زنی در اینترنت و خبرگزاریهای خودی و غیرخودی می‌گذرانم، ولی هیچ خبری درباره دوپینگ آقای رضازاده ندیدم. (شما اگر دیدید نشانی آن را به ما هم بدهید.)

اما با آغاز بازیهای المپیک دور تازه شایعات دوباره شروع شده؛ پریشب یکی از همکاران ما در حالی که قیافه همان آدمهای تیز و زرنگ که ذکر خیرشان شد را ‌گرفته بود، گفت: "آزمایش دوپینگ رضازاده مثبت شده و برای اینکه در المپیک آبرو ریزی نشود، انصراف داد."

گفتم: شما این خبر را از کجا شنیدید؟

گفت: "من می‌دانم!"

گفتم: از کجا می‌دانید؟ مگر شما در اردوی تیم ملی بوده‌اید؟ یا منبع خبری قویتری دارید؟

این بار با کمی برافروختگی و صدای بلند گفت: "من می‌دانم!"

من هم روی حرف خود پافشاری کردم و گفتم: ولی همه (حتا خبرگزاریهای حاشیه‌ساز و شایعه‌پراکن) می‌گویند به دلیل مصدومیت کنار کشیده است.

گفت: "دروغ می‌گویند، چون کسی که می‌خواهد در المپیک شرکت کند و از کسب مدال هم مطمئن است، مراقب است تا در تمرینها مصدوم نشود."

در جواب گفتم: پس به همین دلیل مراقب است تا آزمایش دوپینگش مثبت نشود.

گفت: "رئیس مبارزه با دوپینگ، همسر ایوانف (مربی پیشین تیم ملی) است و در زمانی که ایوانف مربی ایران بود، اطلاعات کاملی در باره مواد نیروزا به ایوانف می‌داد تا با مصرف به‌موقع و به اندازه، دستشان رو نشود. ولی با رفتن ایوانف از ایران، وزنه‌برداران تیم ملی دیگر نمی‌‌دانند چه وقت و چه قدر ماده نیروزا مصرف کنند تا هنگام مسابقه‌ها مثبت نشوند."

گفتم: پس به همین دلیلی که شما می‌گویید، در المپیک آتن که ایوانف مربی تیم نبود، آزمایش دوپینگ رضازاده باید مثبت می‌شد، ولی نشد که!!!...

به هر شکلی که بود جر و بحث ما تمام شد ولی باز هم یک سوال برای من باقی ماند و آن اینکه اثر مواد نیروزا تا چه مدتی در بدن باقی می‌ماند؟ تا آنجایی که من می‌دانم و شنیده‌ام آدمیزاد هر چیزی که بخورد چه نیروزا و چه غیر نیروزا، حداکثر تا چند روز از بدن دفع می‌شود و بر همین اساس اگر قرار باشد ورزشکاری دوپینگ کند، اندکی قبل از مسابقه این کار را می‌کند نه یک ماه مانده به مسابقه‌ها.

در ضمن، من به این گفته دوستم که گفت همسر ایوانف، رئیس مرکز جهانی مبارزه با دوپینگ است، شک دارم.

بد نیست که این جمله را آویزه گوشتان کنید: اندیشیدن قبل از حرف زدن آسانتر از پیدا کردن چاره‌ای برای تغییر آنچه گفته شده است، می‌باشد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید