مراحل موفقیت‌آمیز یک مصاحبه استخدامی

دعوت به مصاحبه استخدام، اولین موفقیت برای داشتن یک شغل مناسب به حساب می‌آید. مدارک ارسالی و معرفی کتبی شما، مدیران شرکت را تا حدودی متقاعد کرده است که برای شغل درخواستی‌شان مناسبید.
حالا باید در مصاحبه شفاهی از خود تأثیر مثبت بر جای بگذارید. در این مرحله، آنچه به صورت کتبی نوشته شده است دیگر کارایی ندارد. از فرصت به دست‌آمده استفاده کنید و با آمادگی کامل در جلسه مصاحبه شرکت کنید.
مهمترین فرد در روند مصاحبه، خود شما هستید. بیشتر اوقات ایجاد یک وضعیت نامعمول که به آن عادت ندارد و اینکه به تنهایی وارد جلسه می‌شوید، اعتماد به نفستان را از بین می‌برد. اما به آسانی می‌توان بر این وضعیت غلبه کرد. 
مدیران شرکتها به خوبی می‌دانند که بیشتر مصاحبه‌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، نگران هستند و سعی خواهند کرد که جلسه را آرامتر برگزار کنند. افزون بر این، مسأله استخدامی برای سازمان دعوت‌کننده نیز به اندازه خود شما مهم است. اما وقتی از شما برای مصاحبه دعوت می‌کنند، به این معنی است که شما مناسب شغل درخواستی هستید. بنا بر این:

1- همیشه فکر کنید که مصاحبه، صحبتی بر اساس تفاهم بین افراد است. فکر کنید با طرف مقابل تفاهم دارید حتا اگر این پندار برای شما مشکل باشد؛ این موضوع به طرف مقابل نیز منتقل می‌شود.
2- با نگاه، ارتباط برقرار کنید. به زمین یا مدارک کنار دستتان یا بیرون از پنجره چشم ندوزید. نداشتن ارتباط غیرکلامی، در طرف مقابل احساس ناخوشایندی ایجاد می‌کند. سعی کنید توجه مصاحبه‌کنندگان را به خود معطوف سازید.
3- وقتی با نگاه ارتباط برقرار می‌کنید، حالت نگران به خود نگیرید. چهره شاد و همراه با اعتماد به نفس سبب ایجاد همفکری در طرف مقابل می‌شود.
۴- با دقت گوش دهید و بلند و واضح صحبت کنید.
۵- در حین صحبت، گاهی طرف مقابل را با نام خانوادگی خطاب کنید. این عمل سبب ایجاد رابطه شخصی می‌شود.
۶- مصاحبه به این معنی است که شرکت، مشکل نیرو دارد. خود را به عنوان حلال این مشکل بدانید.
7- با این همه، سعی نکنید شخصیت دیگری از خود نشان دهید. مدیران با تجربه را نمی‌توان به اشتباه انداخت. وانمود کردن، فقط توان شما برای مصاحبه را تلف می‌کند.
8- کسی که به خود مطمئن نیست، با تکان دادن دست و پای بی‌موقع توجه دیگران را به خود جلب می‌کند. به جای اینکه به فکر جلوگیری از این عمل باشید و از مصاحبه چیزی نفهمید، بهتر است به علتها پی ببرید.
با آگاهی از جریان مصاحبه و آمادگی قبلی می‌توانید از خود تأثیر مناسبی بر جای بگذارید.

/ 0 نظر / 3 بازدید