از همه چیز

1) فلیکر دوباره فیلتر شد؛ خدا خودش فیلتر کناد همه فیلترکنندگان را! دولت یا حکومتی که از چند تا عکس بترسد، همان بهتر که هر چه زودتر بساطش را جمع کند برود پی کارش!

2) چه قدر از این جمله کلیشه‌ای و از آدمهایی که آن را می‌گویند، بدم می‌آید: "من کسی را نصیحت نمی‌کنم، دوست هم ندارم کسی مرا نصیحت کند!" چه قدر خوب است آدم کمی از باد غبغبش کم کند تا اگر کسی پندش داد، بدش نیاید.

3) شما هم دیده‌اید بعضیها که می‌خواهند خودشان را در حال تفکر نشان بدهند، سیگارشان را روشن می‌کنند و گوشه لبشان می‌گذارند. نمی‌دانم چه رابطه‌ای بین سیگار کشیدن و بهتر فکر کردن وجود دارد، ولی تا آن جایی که می‌دانم مغز آدمی‌زاد برای فکر کردن به اکسیژن و غذا نیاز دارد، نه دود. بنا بر این، با رسیدن دود به مغز، مغز از کار می‌افتد. برداشت من این است که این آدمها موقع سیگار کشیدن، اگر هم بخواهند، نمی‌توانند فکر بکنند و فقط ژست فکر کردن را به خود می‌گیرند.

4) در پست بعدی بایدها و نبایدهای اولین جلسه خواستگاری را برای استفاده مجردها می نویسم.

/ 0 نظر / 6 بازدید