بیچاره کولرهای آبی!

تصور کنید یک کارخانه برای تامین خوراک دیگ بخارش در هر ساعت حدود 5 تا 6 تن آب مصرف می‌کند. (دقت کنید 5 تا 6 تن.) غیر از بخار، خط تولیدش در هر ساعت حدود 1 تن آب مصرف کند؛ پس تا این جای کار می‌شود 7 تن آب در ساعت. مقدار آبی که برای مصارف دیگر از قبیل آبیاری، بنایی، مصرف پرسنل و... به کار می‌رود را هم نادیده می‌گیریم.
اضافه کنم که این کارخانه یک مخزن 45 تنی ذخیره آب هم دارد. یعنی در صورت قطع آب دست‌کم تا 7 ساعت دیگر آب دارد تا خط تولیدش را با آن همچنان روشن نگه دارد.
همه این‌ها را گفتم تا شما را در موقعیت این کارخانه قرار دهم و این مطلب آخری را بگویم:
آب کارخانه قطع می‌شود، در همین حال از بلندگوی کارخانه اعلام می‌شود:
"از پرسنل محترم خواهشمند است به دلیل قطع آب کارخانه، کولرهای آبی را خاموش کنید."    { ! ! ! ! ! ! ! }

نمی‌دانم 4 یا 5 کولر آبی قراضه چه‌قدر آب مصرف می‌کنند که این طور عاجزانه از پرسنل محترم درخواست می‌شود تا کولرهای آبی را خاموش کنند؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید