ستاره پروین

25 اسفند هر سال را روز بزرگداشت پروین اعتصامی (1320-1285) نامگذاری کرده‌اند. با این که پس‌فردا 25 ام است، ممکن بود به دلیل شلوغی شب عید نتوانم این پست را سر وقت بارگذاری کنم. با خود گفتم همین امروز فرصت را غنیمت شمارم و به همین مناسبت شعر کوتاهی از آن بانوی شاعر که یکی از از پایه‌گذاران سبک مناظره‌ای است، منتشر کنم:


سیر، یک روز طعنه زد به پیاز/ که تو مسکین چقدر بد بویی
گفت از عیب خویش بی‌خبری/ زان ره از خلق، عیب می‌جویی
گفتن از زشت‌رویی دگران/ نشود باعث نکورویی
تو گمان می‌کنی که شاخ گلی/ به صف سرو و لاله می‌رویی؟
یا که همبوی مشک تاتاری/ یا ز ازهار باغ مینویی؟
خویشتن، بی سبب بزرگ مکن/ تو هم از ساکنان این کویی
ره ما، گر کج است و ناهموار/ تو خود، این ره چگونه می‌پویی؟
در خود، آن بـه که نیکتر نگری/ اول، آن بـه که عیب خود گویی
ما زبونیم و شوخ‌جامه و پست/ تو چرا شوخ تن نمی‌شویی؟

/ 0 نظر / 67 بازدید