چند توصیه برای کاهش مصرف سوخت

 

 • مسیرهای کوتاه را پیاده یا با دوچرخه بروید.
 • همیشه کوتاه‌ترین مسیر را اتنخاب کنید و از گذرگاههای شلوغ دوری کنید.
 • کاری را که می‌شود، با تلفن پیگیری کنید و با خودرو در خیابانها نگردید.
 • بگذارید بچه‌ها پیاده بروند و بعضی خریدها را انجام دهند. مدرسه هم می‌توانند پیاده بروند.
 • هر چه می‌توانید وسایل کمتری در خودروی خود بگذارید. هر چه خودرو سبکتر باشد، سوخت کمتری می‌سوزاند.
 • با سرعت رانندگی نکنید؛ اگر با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید می‌توانید ۲۱درصد بیشتر از هنگامی که با سرعت ۱۱۰ می‌رانید، پیش بروید.
 • وقتی خودرو را روشن می‌کنید لازم نیست بیش از ۳۰ثانیه درجا کار کند.
 • اگر باید بیش از ۳۰ ثانیه بایستید، نگذارید موتور درجا کار کند. برای کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید.
 • باد چرخها را همیشه میزان کنید؛ به‌ویژه در هوای سرد یا رانندگی با سرعت بالا در جاده‌ها.
 • وقتی خودرو را روشن می‌کنید، خیلی آرام سرعت خود را افزایش دهید.
 • از ترمزهای ناگهانی بپرهیزید. با دیدن قرمز بودن چراغ، پایتان را از روی گاز بردارید و خودرو را خلاص کنید تا خود به خود و آرام آرام بایستد.
 • وسایلی که موجب مقاومت در برابر باد می‌شوند را بردارید.
 • حواستان را جمع کنید، پیش از حرکت ترمزدستی را بخوابانید.
 • هیچ گاه پیش از خاموش کردن خودرو، گاز ندهید. این کار فقط سبب هدر رفتن سوخت می‌شود.
 • هر چند وقت یک بار ترمزهای خودرویتان را وارسی کنید. اگر ترمزها به خوبی کار نکنند، مقاومت و مصرف سوخت را بیشتر می‌کنند.
 • هنگام رانندگی سعی کنید چشمتان بیشتر از پایتان حرکت کند. از دور مراقب چراغ قرمز و دیگر موانع باشید تا لازم نباشد یک‌باره ترمز بگیرید.
 • روغن خودرو را به موقع عوض کنید؛ اگر روغن تمیز باشد اصطکاک کمتری در موتور ایجاد می‌شود و بیشتر می‌توانید برانید.
 • صافی هوا را زود به زود وارسی کنید؛ اگر صافی هوا کثیف باشد، جریان هوا به موتور مختل می‌شود و سوخت بیشتری می‌سوزد.
 • وقتی از دور می‌بینید جاده سربالایی می‌شود، پیش از آن که به آن برسید سرعت بگیرید. اگر در سربالایی گاز بدهید سوخت زیادی مصرف می‌شود.
/ 0 نظر / 4 بازدید