پیامک!

If A is 1 B is 2 C is 3 . . . . Z is 26 then L+O+V+E=54 And F+R+I+E+N+D+S+H+I+P=108. Interesting ... Friendship is twice stronger than Love...


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید