استاد و استادنما

نمی‌دانم چرا بعضی وقتها پیش خودم فکر می‌کنم آشپزها، رفتگرها یا آبدارچیهای یک دانشگاه کارایی بیشتری از بعضی استادها دارند. البته می‌دانم که به خاطر این طرز فکر، سرزنشم می‌کنید، خودم هم می‌دانم که تا حدودی در اشتباهم ولی به هر حال هر وقت که دانشگاه می‌روم این مساله از ذهنم می‌گذرد. فکر می‌کنم یک آبدارچی یا یک رفتگر در یک روز کاری حداقل چند تا کار مفید انجام می‌دهد، اگر آنها نباشند دانشگاه را گند بر می‌دارد. ولی اگر بعضی از استادها نباشند، آب از آب تکان نمی‌خورد، حتا بودن یا نبودنشان تاثیری در بهبود یادگیری و دانش‌افزایی دانشجوها ندارد. در حالی که کت و شلوار پوشیده‌اند و یک کیف در دست گرفته‌اند، می‌آیند و می‌روند. گو این که بادی آمده و رفته... جواب سلام دانشجویانشان را یا می‌دهند یا نمی‌دهند. معلوم نیست سر کلاسهایشان درس می‌دهند یا برای خودشان چرت و پرت می‌گویند...
البته این را هم اضافه کنم که به هیچ یک از استادهای دانشگاه اراک کاری ندارم، انصافا که بیشتر آنها از خیلی استادهایی که بعدها دیدم (و همه این حرفها درباره آنها بود،) یک سر و گردن بالاترند. بماند که قدر بعضی‌هایشان را ندانستیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید