روز ملی خلیج فارس

امروز دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس است؛ پیش از این، در اینجا به مناسبت روز خلیج‌فارس ترانه‌ای از ابی برایتان نوشته بودم. امروز هم با این که خیلی کار داشتم، اما حیفم آمد که در این باره ننویسم.
همه تبلیغات گسترده‌ای که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای نامیدن این پهنه آبی به نامهای دروغین "خلیج" یا "خلیج‌عربی " انجام می‌شود، نشان از یک چیز دارد که آن هم جز رشک و حسدشان نسبت به ایران و نامهایی که ریشه در زبان و فرهنگ ایرانی دارند، نیست.
پس، از آن جایی که نام خلیج فارس اینقدر برای مفت‌خورهای عربی حساسیت دارد و تاب شنیدن آن را ندارند و گویا هر نامی که نشان از ایرانی بودن دارد، خوشایند آنها نیست، بر ماست که ضمن احترام نسبت به پیامبر، امامان و بزرگان دینمان، برای تاکید بر هویت ایرانی‌مان، فرزندانمان را نیز با نامهای بامسما و اصیل ایرانی نام‌گذاری کنیم تا پوزشان بسی بیشتر کــــــــش بیاید!!

/ 0 نظر / 3 بازدید