برخورد با شخصیت های دشوار در محیط کار

1) بیان سریع مقصود اصلی
تلاش کنید در دیدار با شخصیتهای دشوار، مقصود اصلی خود را فوری بیان کنید. با این گونه شخصیتها احساسی برخورد نکنید و بدانید که با صحبت کردن درباره موضوعات غیرمرتبط، هم وقت خود را تلف می‌کنید و هم نمی‌توانید مقصود و موضع خود را بیان نمایید.
 2) خودداری از حالت دفاعی یا پوزش‌طلبی
توصیه می‌شود در گفتگو با شخصیتهای دشوار، از حالت دفاعی یا پوزش‌طلبی دوری کنید. این گونه شخصیتها هنگامی که حالت دفاعی شما را ببینند، بیشتر رفتار منفی خود را ادامه خواهند داد.
3) صمیمت در برخورد با دیگران در برابر شخصیت دشوار
تلاش کنید در برخورد با شخصیتهای دشوار، موضع خصومت‌آمیز و دشمنانه نگیرید. شخصیت دشوار این گونه برداشت می‌کند که برخورد تند شما، برای تلافی یا تنبه او بوده است و به واکنشهای منفی‌اش ادامه خواهد داد.
به شیوه زیر عمل نمایید:
با دیگران با صمیمت رفتار کنید تا شخصیت دشوار با مقایشه شیوه برخورد شما با خودش و دیگران تلاش کند رفتار منفی‌اش را اصلاح نماید.
این شیوه به این امر اشاره دارد که در برخورد با این گونه افراد، حالت ناخشنودی، دلخوری، تاسف و خشم کنترل‌شده از خود نشان دهید تا آنها به اصلاح رفتارهای منفی خود واداشته شوند.
4) برخوردی مربوط با رفتار شغلی
تلاش کنید به جای آن که به احساسات، نگرشها یا ارزشهای شخصیت دشوار حمله کنید، بسته به رفتار شغلی با آنها برخورد کنید. بنا بر این در مواجهه با شخصیتهای دشوار، آنها را برای حل مشکلی که در اثر رفتار دشوار آنها پدید آمده است، فرا بخوانید و با صحبت درباره پیامدهای رفتار دشوارشان، آنها را به اصلاح رفتارشان برای حل و فصل این پیامدها تشویق نمایید.
5) برخورد سنجیده
در برخورد با شخصیتهای دشوار باید با قاطعیت و سنجیده برخورد نمود. در غیر این صورت، ساده‌تر آن است که از شخصیت دشوار دوری کنید. در برخورد سنجیده احتمال اینکه مشکل حل شود، بیشتر است.
برای برخورد سنجیده و قاطع با شخصیتهای دشوار، در به کار بردن واژه‌ها دقت کافی داشته باشید و گاهی با مراقبت از طریق صمیمیتی که در صدای خود نشان می‌دهید، به اهداف خود دست یابید.

سخن پایانی: توجه داشته باشید که رفتار شخصیتهای دشوار را به شیوه‌ای حرفه‌ای، و نه شخصی اصلاح کنید. بدانید که افراد دشوار لزوما شما را به عنوان هدفی در نظر نمی‌گیرند که باید آن را به چنگ آورند، بلکه ممکن است افراد دشوار در تلاش برای به دست آوردن آن چه می‌خواهند، شما را به عنوان یک مانع یا نخستین گام برای عبور تلقی کنند و رفتارهای منفی و ناشایست از خود نشان دهند. بنا بر این اهانتها و بی‌اعتناییها را تحمل کنید و با به کار گیری پیشنهادهایی که در برخورد با شخصیتهای دشوار داده شد، رفتار اثربخش داشته باشید تا خود را از فشار روانی و تنشهای موجود در محیط کار دور کنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید