حکیمانه

انسانها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

آنانی که وقتی هستند‍‍ هستند، وقتی که نیستند هم نیستند.
آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هم نیستند.
آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم هستند.
آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هم هستند.

دکترشریعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید