جهت یادآوری

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دشمنی بگذرد و قلبها گرامی‌تر از آنند که بشکنند.
آنچه از روزگار به دست می‌آید با خنده نمی‌ماند و آنجه از دست برود با گریه جبران نمی‌شود!
فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتا اگر ما نباشیم...

/ 0 نظر / 3 بازدید