جــــــــــوک

 1. غضنفر میره لاس وگاس، زنگ میزنه به خانمش میگه: فکر کنم شهید شدم!
  خانمش میگه چرا؟
  میگه: آخه اینجا بهشته!
 2. می‌دونی اگه یه ترک یه نارنجک انداخت طرفت باید چی کار کنی؟
  باید ضامنشو بکشی پرت کنی طرف خودش.
 3. عضنفر از نماز جمعه بر میگرده، ازش می‌پرسند شعار این هفته چی بود؟
  میگه من که نفهمیدم،
  ماست حق مسلم انرزی هسته‌ایه،
  حق مسلم انرژی هسته‌ای ماسته،
  حق داریم از ماست انرژی هسته‌ای بگیریم،
  حقمونه از انرژی هسته‌ای ماست بگیریم،
  انرژیمون ماست شد یا ماستمون انرژی داره،
  هستمون ماست داره،
  ماستمون هسته داره،
  انرژیمون حق داره هسته‌دار باشه،
  هستمون حق داره انرژی داشته باشه،
  ماستمون حق داره، هسته داشته باشه،
  نمی‌دونم . . .
 4. غضنفر به زنش میگه: اگه بچمون پسر شد اسم بابای من رو میذاریم روش، اگه دختر شد اسم بابای تو رو !
 5. غضنفر ۲سال میره سربازی، کارتشو که میدن میگه: ای بابا اینو که دارم، گواهینامه میخوام!
 6. نمی‌دونم خواب دیدم واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم تو خواب واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم خواب دیدم که تو خواب واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم شما خواب بودین من واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم شما خواب دیدین من واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم مرض داشتم واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم خواب دیدم که مرض داشتم  واستون جوک نوشتم،
  نمی‌دونم مرض داشتم که خواب دیدم براتون جوک نوشتم، نمی‌دونم؟!
/ 0 نظر / 4 بازدید