تقدیر

هرچند همه ما و شما می‌دانیم که دانشگاه ما (ببخشید ما دیگه فارغ التحصیل شدیم) منظورم دانشگاه اراک٬ طی چند سال اخیر خیلی پیشرفت داشته‌ و هرچند همه ما می‌دانیم این همه پیشرفت باید از یک جایی سرچشمه گرفته‌باشد و هر چند همه ما ‌می‌دانیم این سرچشمه کسانی جز مسئولین همین دانشگاه نیستند و هرچند همه ما می‌دانیم این همه تلاش شایسته تقدیر و تشکر است ولی نمی‌دانیم چرا آشپزهای محترم این همه لوبیا در خورشت‌های سلف می‌ریزند تا دانشجویان٬ ناخواسته این‌همه تلاش را به باد هوا دهند.

/ 0 نظر / 3 بازدید