از: پروفسور هشترودی

منحنی قامتم، تابع ابروی توست
خط مجانب بر آن، سلسله‌ موی توست

حد رسیدن به تو، مبهم و بی‌انتهاست
بازه تعریف دل، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی، من همه‌ صفرها
آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست

پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو
گرمی جان‌بخش او، جزئی از آن خوی توست

بی تو وجودم بود یک سری واگرا
ناحیه همگراش دایره روی توست

( از همه شیمیدانهای شاعر و بااستعداد می‌خواهم، برای رو کم کنی هم که شده، دست به کار بشوند و شعر مشابهی بسرایند!)

/ 0 نظر / 5 بازدید