ترکیدیم از بس پیشرفتیدیم!

شما فکر می‌کنید یک روز پس از پرتاب یک موش و یک لاک‌پشت و یک کرم نگون‌بخت به فضا، چه بلایی بر سرشان آمده است؟ آیا امروز جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کنند یا فردا؟
هر چه باشد، اگر تا به حال نمرده باشند، در حال دست و پنجه زدن با مرگ هستند.
حدود 6 سال پیش که تازه اخبار هسته‌ای شدن ایران رو شده بود، ترم هشتم بود و با یکی از استادهای خوب، متون شیمی داشتیم؛ کمی بحث هسته‌ای بینمان درگرفت. ایشان خیلی خونسرد و در حالی خنده‌ تلخی بر لب داشتند، گفتند که: "ما خودمان را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسیم، هیچ خبری نیست!" (هیچ را به صورت کشیده ادا کردند.) استاد جوان به تنبلی و بی‌برنامگی‌مان اشاره کردند.
من که به این اخبار پیشرفتهایمان شک دارم.
چرا؟
برای این که: ما که به حمد ا... بزرگترین قدرت موشکی منطقه را در اختیار داریم، (هیچ کدام از کشورهای همسایه ندارند.) فناوری هسته‌ای را که بومی‌سازی کردیم،  (هیچ کدام از کشورهای همسایه بومی‌سازی نکرده‌اند.) ماهواره که به فضا فرستادیم، (هیچ کدام از کشورهای همسایه نفرستاده‌اند.) در زمینه سلولهای بنیادی که پیشتاز هستیم، شنگول و منگول که شبیه‌سازی کردیم، (هیچ کدام از کشورهای همسایه این کارها را نکرده‌اند.) مرزهای دانش را که در نوردیدیم، پس دیگر چه مرگمان هست که اعلام می‌کنیم قصد داریم تا پایان چشم‌انداز بیست‌ساله در خاور میانه در همه زمینه‌ها اول باشیم؟!

بالاخره پیشرفته هستیم یا نـــــه؟!!

/ 0 نظر / 3 بازدید