خود انتقادی و توجیه زدگی غربی

سلام . عیدتان مبارک. روزه های گرفته تان قبول و نگرفته تان هم مورد بخشایش پروردگار بزرگ. آمین.
چند وقتی بود بدلیل مشغله زیاد کاری و مهمتر از آن بی پولی و فقر شدید مالی بدلیل عدم پرداخت حقوق اینجانب توسط اداره محترم محل کار، نتوانسته بودم ADSL خودم را فعال کنم و از دنیای کثیف مجازی دور شده بودم. تا اینکه خداوند لطف کرد و حقوق معوقه را دریافت  و مثل قحطی ( و شاید هم قطعی ) زدگان در اولین فرصت اینترنتم را فعال کردم. آقا سعید مطالب زیادی را بارگذاشته بودند و کامنتها هم خیلی متنوع بود. ولی بر خویشتن واجب عینی دانستم که تشری اساسی به برادر همیشه همراهمان که البته وبلاگ هم ملک پدری خودش هست وارد کنم. دوستی گفته بود مطالب خسته کننده است و به سعید هم گفته بود خیلی خشکه!!! این دوستمان اگر میدانست سعید چه طنازی است!!! باید راهنماییش کنم که تشریف ببرید مطالب آرشیو را مطالعه کنید. الان باید به من و سعید حق بدهید که طنازی در کمرمان خشکش زده است بمانند قر. حجم کار و خشکی محیط کار و از همه مهمتر مشکلات عدیده اقتصادی و خلیج مکزیک و آتش زدن قرآن و آوردن یارانه ها به سبد سوراخ خانوارها و چه و چه و چه دیگر مجالی برای شیرین کاری و طنازی باقی نمیگذارد.
بار دیگر ضمن عرض پوزش از همراهان وبلاگ و تجدید بیعت با آرمانهای بلند حاج رضای عزیز و اعلام برائت از خائنین به شیمی 79 مثل میمنت و خوبی و شریفی و دیگر مزدوران همگی را تا پست بعدی بای بای میکنم. ( این هم واسه خاطر لوس بازی و سایر )

/ 0 نظر / 4 بازدید