آب و خاک

 
آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می‌کرد
بر گرد خاک می‌گشت
گرد ملال او را
از چهره پاک می‌کرد
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می‌گفت
کان موج نازپرورد
سر را به سنگ می‌زد
خود را هلاک می‌کرد

«فریدون مشیری»

/ 0 نظر / 4 بازدید