هنر کار کردن از راه دیگران

در یکی از کلاس‌های آموزشی، مدیریت را این گونه برای ما تعریف کردند: "مدیریت یعنی هنر کار کردن به وسیله دیگران" همچنین در این کلاس‌ها گفته شد که نیروهای یک سازمان سه دسته‌اند: 1) مدیران، 2) سرپرستان و 3) کارکنان.
یک مدیر باید برای سازمان خود هدف‌گذاری کند، برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی کند، آن هم نه برنامه‌ریزی روزانه یا ماهانه، بلکه سالانه. برای اجرای برنامه‌هایش، همه ابزار و امکانات را به کار ببرد، سرپرستان و کارکنان زیردست خود را رهبری کند و مسیر رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده را پایش کند. به عبارت بهتر، یک مدیر مانند مربی یک تیم ورزشی است که باید دارای تاکتیک باشد و سرپرستان و کارکنانی را به کار گیرد که آموزش‌دیده و از مهارت و تکنیک بالایی بهره‌مند باشند و البته، مهارتشان در خدمت سازمان باشد.
مدیرانی که تاکتیک ندارند و در اداره امور سازمان خود به وسیله دیگران بی‌هنرند، خود و سازمانشان را به باد فنا خواهند داد. چرا که پس از مدتی ناچارند خودشان به جای دیگران کار کنند و کم‌کاری دیگران را جبران کنند، بنابراین به تدریج و بدون این که خودشان بدانند دچار روزمرگی و یکنواختی می‌شوند و از کار اصلی‌شان -که همانا هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، به کار گیری، پایش و رهبری است- باز می‌مانند؛ این گونه مدیران همیشه سرشان شلوغ است، ارباب رجوع زیاد دارند، وقت آزاد ندارند، تلفنشان همیشه زنگ می‌خورد و وقت آینده‌نگری ندارند.

/ 0 نظر / 26 بازدید