علم و عمل

مردم نادرست و مکار از مطالعه بیزارند، مردم ساده در ستایش و تمجید آن مبالغه می‌کنند و تنها مردم دانا در عمل از آن بهره می‌برند؛ زیرا مطالعه راه استفاده عملی را نمی‌آموزد، بلکه این استفاده از راه مشاهده صورت می‌گیرد و این کار به وسیله خرد انجام می‌شود، خردی که بیرون از مطالعات و بالاتر از آن است.

از: تاریخ فلسفه ویل دورانت، صفحه 103 و 104

/ 0 نظر / 27 بازدید