فقط دو بیت

هنگام سپیده‌دم، خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟
یعنی که نمودند در آیینه صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری

/ 0 نظر / 3 بازدید