18 نکته براى افزایش کارآیى

1. مدیریت یعنى این که بتوانید افراد عادى را هدایت کنید تا کارهاى فوق‏العاده انجام دهند.
2. کارتان را زود شروع کنید و بیشتر تلاش کنید.
3. نقاط قوت خود را بشناسید و بر آن حوزه‏هایى تمرکز داشته باشید که بتوانید در آنها کار عمده‏اى انجام دهید.
4. کار را ساده کنید و همواره به دنبال راه‏هاى سریع‏تر، بهتر و آسان‏ترى براى انجام کارها باشید.
5. شفافیت، کلید مدیریت کارآمد است.
6. انعطاف‏پذیرى هنگام تحولات بزرگ، یکى از نشانه‏هاى مدیریت موفق است.
7. توانایى شما در گرفتن تصمیمهای خوب، موفقیت شما را بیش از هر عامل دیگرى تأمین مى‏کند.
8. فرضیه غلط، ریشه هر شکستى است.
9. اگر شما همیشه همان کارى را انجام دهید که همیشه انجام مى‏دادید، همیشه همان چیزى را به دست خواهید آورد که همواره به دست مى‏آوردید.
10. صداقت، ارزشمندترین و شایسته‏ترین ویژگی یک مدیر است؛ همیشه به قول خود وفادار باقى بمانید.
11. مدیران بزرگ، هرگز به شرایط موجود قانع نمى‏شوند؛ بلکه همواره به دنبال شرایط بهتر هستند.
12. جرأت پیشروى داشته باشید؛ در مدیریت، شجاعت نشانه بزرگى است.
13. هر سال در باره بازسازى عملکرد خود و کارتان فکر کنید.
14. اگر کسى ایده‏هاى جدیدتر و بهترى ارائه کرد، ایده‏هاى کهنه را کنار بگذارید.
15. قدرتمندترین و قابل پیش‏بینى‏ترین عامل انسان‏ساز، تشویق و قدردانى است.
16. بهترین مدیران، به زیردستان و کارمندان خود توجه و رسیدگى مى‏کنند.
17. مدیریت، نوعى بازى روحى است؛ هر چه بهتر فکر کنید، نتایج بهترى مى‏گیرید.
18. بیشتر تصمیمهای سریع غلط از آب در مى‏آیند؛ براى تصمیم‏گیرى، وقت بگذارید.

/ 0 نظر / 3 بازدید