امام حسین قربونش برم!

هر روزی که می‌گذرد بیشتر با عجایب آدمی‌زاد و به خصوص از نوع ایرانی مسلمانش آشنا می‌شوم؛ بعضی از آنها آن چنان برای خودشان جمع اضداد شده‌اند که فکر کردن درباره آنها برای پیدا کردن هر گونه رابطه و تناسب بین وجوه متضادشان هر آدم عاقلی را روانه تیمارستان می‌کند. این برای شما عجیب نیست که چگونه کسی که روی کنتور گاز خانه‌شان آب می‌ریزد تا یخ بزند و کنتورشان شماره کمتری بیندازد، این قدر جسارت دارد که برای تاسوعا و عاشورای حسینی مشکی می‌پوشد؟! یا کسی که به زیرآب‌زنی و دو به ‌هم‌زنی برای دیگران شهره است، از جمله پرچم‌داران امام حسین شده و در بیاناتی گهربار، کار کردن در روزهای تاسوعا و عاشورا را گناه کبیره می‌داند! حتا می‌گویند با کار کردن در این دو روز، (نعوذ بالله) به تریج قبای امام حسین بر می‌خورد و این بزرگوار نفرین می‌کند کسانی را که کار می‌کنند!
به هر حال، ما که تاسوعا و عاشورای امسال سر کاریم و از شر نوحه‌ها و روضه‌های شبکه‌های صدا و سیما راحت؛ فقط مثل خیلیهای دیگر نمی‌توانیم در این دور روز ...چرخ بزنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید