رابطه موبایل و فساد

دیشب ســـاعت ۳:۳۰ بامداد به موبایل یکی از دوستانم زنگ زدم. می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ 
یک صدای لطــیفی از پشت گوشی به من گفت: «تمام مسیرها به‌طرف مشترک مسدود می‌باشد!» بعد هم یک‌سری دری وری انگلیسی به من تحویل‌داد. تازه ول کن هم نبود و هی تـکرار می‌کرد! حتماً از من خیــــــــــلی خوشش آمده بود!

و اما نکات مساله:
۱- چه معنی دارد که در یکی از ممالک اسلامی که همه مردمش اعتقــــــــادات اسلامیشان از نــان شب هم واجب‌تر است و حاضرند از گشنگی بمیرند ولی کسی به اعتقادات پــاک و خالصـشان توهین نکند، از صدای یک زن برای پیام دادن استفاده شود؟! شاید جوانـــان به فســـاد کشیده شوند؟‌ جوانان ما هی زنگ می‌زنند تا صدای آن خانم را بشنوند! استغفرلله! 

۲- چه معنی دارد که اون خانم با لحجه اجنبی‌ها پیام را تکرار میکند! مگر این سیستم در ایران نیست؟‌ مگر خودمان کم لحجه داریم؟ پس دیگر چه معنی دارد که آن خانم با آن لهجه مشمئزکننده و تحریک‌کننده دارد حرف می‌زند! اگر هـــــدف راهنمایی مردم است، خوب با لحجه‌های خودمان پیام بدهید! اینطوری اسلام هم به خطر نمی‌افتد. تازه در کشورمان هم گفتگوی تمدنها شکل می‌گیرد! پس نتیجه می‌گیریم که هدف راهنمایی نیست و دست استکبار جهانی در این قضیه دیده می‌شود و باید عواملش را پیدا کرد و مجازات کرد!

۳- اون خانم مگر شوهر، برادر یا پدر ندارد که تا آن موقع شب در مخابرات با نامحرمان حرف می‌زند! در یک مملکت اسلامی این بی‌ناموسی‌ها را نمی‌شود تحمل کرد.

۴- در همین‌جا جا دارد از همه برادران دلسوز بخواهم که فردا همه جا را تعطیل کنند و با برپــایی یک راهپیمایی خودجوش و باشکوه مردمی مشت محکمی بر دهان اســـــــتکبار جهانی و ایادی چپ و راست آن و سرسپردگان داخلیش بزنند.
والسلام.

(با تشکر از نویسنده این متن)

/ 0 نظر / 3 بازدید