تعریف شاخه‌های شیمی:

 شیمی‌فیزیک: تلاش مذبوحانه برای به کار بردن عبارت y=mx+b برای هر پدیده‌ای در جهان.
شیمی آلی: تلاش برای تبدیل ترکیبات بدبو به مقاله‌های تر و تمیز در مجله‌ها.
شیمی معدنی: تلاش برای مفید نشان دادن چیزهایی که بعد از استفاده شیمی‌دانان آلی و تجزیه از جدول تناوبی، باقی می‌ماند.
مهندسی شیمی: تلاش برای پول در آوردن از کارهایی که شیمی‌دانان تنها برای تفریح انجام می‌دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید