سرنوشت!

گفتم: با استفاده از یونولیت به جای بلوک یا آجر در ساختمان‌سازی، ساختمانها ایمنی بیشتری در برابر زمین‌لرزه دارند. چون خراب شدن یک سقف یونولیتی روی سر، خیلی بهتر و کم‌خطرتر از یک سقف بلوکی یا آجری است.
گفت: ای بابا! اگر اجل کسی رسیده باشد، با افتادن یک سنگ‌ریزه از سقف هم می‌میرد و اگر قرار باشد کسی زنده بماند، حتا با مدفون شدن زیر آوار یک ساختمان چهار طبقه زنده می‌ماند.
چند روز بعد:
(همان) گفت: چون در این یکی دو ماه اخیر، آمار پیش‌آمدهای منجر به آسیب‌دیدگی و حتا نقض عضو در بین همکاران زیاد شده، برای دفع حوادث و بلایا، در حد توان مبلغی برای خرید و قربانی کردن یک گوساله کمک کن.
گفتم: اگر قرار باشد برای کسی اتفاقی بیفتد و بمیرد، قربانی کردن یک گله گوساله هم فایده‌ای ندارد و ...
هنوز حرف من تمام نشده بود که گفت: اگر نمی‌خواهی پول بدهی، نده!
و قهر کرد و رفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید