فیل و فنجان

امروز هیات محترم دولت مهرورز در یک اقدام انقلابی به مانند سایر اقدامات انقلابی گذشته‌اش اعلام فرمود: «حقوق کارمندان فلک زده عزیز دولت نباید برابر با نرخ تورم افزایش یابد بلکه باید متناسب با آن باشد.» کارشناسان و منابع آگاه و سایر منابع پس از این بیانیه مهرورزانه از هیات دولت پرسیدند: «آقای محترم هیات دولت! این تناسب به چه میزان باید باشد؟» سپس هیات محترم دولت بیان کردند: «مهم همان تناسب است و میزان آن اصلا مهم نیست.» و همان کارشناسان و منابع آگاه و سایرین دریافتند که تناسب ممکن است به مثابه فیل و فنجان باشد٬ البته در این میان فیل نرخ تورم و فنجان میزان افزایش حقوق فلک زدگان عزیز می باشد. ولی مطلبی که حائز اهمیت است این است که اصولا میزان تناسب به طور کلی هیچ ربطی به هیچ فلک‌زده‌ای ندارد و همین که نانی به خانه هایشان می‌رود که به غفلت نخورند! کفایت می‌نماید و اگر هم زیاد پا پیچ شوند ممکن است مورد مهرورزی پدرانه هیات محترم دولت قرار گیرند.

/ 0 نظر / 4 بازدید