هواپیمایی سقوط نکرده!

به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی ندارم، آلت دست بیگانه‌ها هم نشدم، خیلی بیدار و هشیار هم هستم، دنبال درست کردن فتنه هم نیستم. اصلا قصد نوشتن مطلب نداشتم. داشتم به چشم‌انداز نگاه می‌کردم، به قله‌هایی که تازه شناختیم، به راه درازی که در پیش داریم. داشتم برای خودم اسفند دود می‌کردم که چه‌قدر آگاهم، چه‌قدر همیشه در صحنه. و این که چه‌قدر پیشرفت کرده‌ایم، بترکد چشم حسود...
ولی آخرش نفهمیدم که این امریکای لعنتی واقعاً می‌تواند غلطی بکند یا نه؟!! بالاخره تکلیف خودش را با ما روشن کند. اگر نمی‌کند، تا ما بکنیم. (تکلیف را عرض می‌کنم.)
اگر امریکا هیچ غلطی نمی‌کند، اگر تحریم‌ها هیچ تاثیری نداشته‌اند و اگر از فشارهای دول غربی خوش‌خوشی‌مان می‌شود، پس این هواپیماها چه مرگ‌شان است که هی سقوط می‌کنند؟ سر به سر ما می‌گذارند؟ این‌ها هم برای ‌ما آلت دست امریکا شده‌اند؟
شاید من اشتباهی دیدم که یکی از این گویندگان بی‌شعور اخبار در کمال گستاخی و در حالی که نیش‌ گشادش تا بناگوشش باز بود، خبر سقوط هواپیمای تهران‌ارومیه را اعلام کرد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید