کسی از موجودات زنده ایرانی خبر ندارد!

خیلی نگران موجودات زنده ایرانی هستم. نمی دانم سرنوشت این فلک زدگان به کجا ختم شد. ای کاش لا اقل موجودی به فضا پرتاب می شد که تا حدودی توانایی صحبت کردن داشت و ما را در جریان سلامتی اش قرار می داد و فریاد ما را به گوش جهانیان می رساند . کاش موجودی به فضا پرتاب میشد که با پرتابش خیال همه راحت می شد. کاش " سران فتنه " به فضا پرتاب می شدند تا جو آرام می شد و " خس و خاشاک " در جریان توفانهای خورشیدی می سوختند. کاش اصلا به جای آن سه موجود بی آزار که یکی شان اصلا به جو کاری ندارد و همه اش زیر خاک زندگی می کند ، یک مشت " گوساله و بزغاله " می رفتند فضا . آخر می ترسم آن سه موجود نازنین بلا ملایی سرشان بیاید و بشویم ناقض حقوق حیوانات . اما گوساله و بزغاله را کسی به حساب نمی آورد .
« این وب نوشت صرفا جهت تست اسم نویسنده وبلاگ می باشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی و دادگاهی و ... است و بهیچ عنوان نمی شود از آن در جهت هرگونه براندازی اعم از سخت و نرم استفاده کرد ـ  نویسنده آن هم فقط کرباس و کنف را می شناسد و هیچ نوع دیگری از پارچه مانند مخمل و ... را تا بحال اصلا ندیده است و از رنگ سبز هم تا سرحد جنون متنفر می باشد ـ مرگ بر آمریکا »

/ 0 نظر / 3 بازدید