کارخانه‌نوشت 21

شنبه‌شب 10/7/89

به محض رسیدن به کارخانه، به قولم وفا کردم و دوربینم را تحویل محسن.ق دادم. نیم‌ساعت قبل به گوشی‌ام زنگ زده بود و از من خواست تا چند روزی دروبینم را بهش امانت بدهم. فکر ‌کنم برای مسافرتی که در پیش دارد، می‌خواست. محسن.ق که در دیگ بخار شیفت آ کار می‌کند، بیشتر وقت‌ها شاد و شنگول است. استعداد عجیبی در مسخره‌بازی و دست انداختن دیگران دارد. همیشه به هر بهانه‌ای شده از دیگران باج می‌گیرد. و تا نگیرد، ول‌کن طرف نیست.
باید اعتراف کنم روزهای اولی که در آزمایشگاه مشغول به کار شده بودم، یک روز عصر در یک تماس تلفنی خودش را به عنوان یکی از مدیران دفتر مرکزی جا زد و چند دقیقه‌ای، هنرمندانه مخم را کار گرفت. من نفهم هم آن‌قدر شسته رفته حرف زدم تا یعنی برای خودم آبروداری کرده باشم. طوری که عرق از پیشانی‌ام راه افتاده بود. ولی بعدها این محسن.ق بود که تا مدتها به ریش من می‌خندید.
سرپرست اداره کار طی نامه‌ای که نمی‌دانم دست عباس.پ چه کار می‌کرد، از مدیر کارخانه خواسته بود تا تاریخ 13/7/ اسامی کارگران نمونه را برایش بفرستد. معیارهایی که برای انتخاب کارگران نمونه به کارفرمایان پیشنهاد شده بود، جالب بودند. اولین آنها رعایت شئون اسلامی و اصول اخلاقی بود. اختراع و نوآوری، افزایش بهره‌وری و بازدهی و... در رده‌های بعدی. نمی‌دانم این شئون اسلامی چه هستند و چه کسی آنها را تعریف می‌کند و پایبندی به آنها چه فایده‌ای برای دنیا و آخرت کارگر و کارفرما دارد که باید مهمترین معیار باشند! اسلام برای خودش اصول و فروعی دارد که...
اصلا خودم هم حال و حوصله سخنرانی ندارم؛ بگذریم.
نمی‌دانم وقت آن رسیده است که باید به ته دیگ خوردن کارخانه‌نوشت‌ها اعتراف کنم یا نه؛ نیم‌ساعت می‌شود که هر چه به بالا و پایین و آدم‌های این‌جا نگاه می‌کنم تا بهانه و دستاویزی برای نوشتن پیدا کنم، نمی‌شود. هر چه را می‌نویسم، چنگی به دلم نمی‌زند و خط می‌زنم. خط‌خطی‌های این کارخانه‌نوشت خیلی زیاد شده‌اند. ولی از شما چه پنهان، از آن‌جایی که دوست ندارم عذاب وجدان "خانم شکوفه" را بگیرد و خدای ناکرده بلایی سرش بیاورد، به هر جان کندنی شده به کارخانه‌نویسی ادامه می‌دهم. بدخواهان و سست‌عناصر هم بدانند که کارخانه‌نویسی همچنان به راهش ادامه می‌دهد.
همین طور که دارم فکر می‌کنم، ذهنم مثل این میمون‌هایی که از این شاخه به آن شاخه می‌پرند، به هر جایی می‌رود الا آن‌جایی که دلم می‌خواهد. فکرم بیشتر دور نگرانی‌هایی که در گذشته‌های دور و نزدیک داشته‌ام، می‌چرخد. نگرانی‌هایی که بیشترشان بیهوده و بی‌مورد بوده‌اند. می‌ترسم حالا که دارد همه شرایط و لوازم خرید خانه جور می‌شود، با شیطنت‌های دولت قیمت خانه سر به فلک بگذارد و آن خوابهای خوشی که برای خودم دیده بودم، تعبیر نشوند. اگر خدا بخواهد (که می‌دانم می‌خواهد.) تا یک ماه دیگر می‌توانم یک خانه برای خودم دست و پا کنم. البته یادآوری کنم که اگر نبود کمک‌های پدر دلسوز و شفیق، به هیچ جا نمی‌رسیدم. ولی می‌ترسم در همین یکی دو ماه با دستکاری یارانه‌ها قیمت خانه سر به فلک بگذارد و همه نقشه‌هایم نقش بر آب شوند. امیدوارم این نگرانی هم به سرنوشت نگرانی‌های دیگرم دچار بشود.
برگردیم به کارخانه...
ساعت 2 بی‌بـــو مداوم شروع به کشیدن روغن جامد کرد. خط‌های خنثی و بی‌رنگ هم به دلیل پر شدن مخازن‌شان خاموش کردند. ولی هیچ‌کس جرات خوابیدن نداشت. تا چند وقت پیش همه از نگهبان‌ها می‌ترسیدند، ولی حالا بیشتر از خودشان.
ساعت 3 که رفته بودم نگهبانی تا از سماور همیشه برقرارشان یک لیوان چای مستفیض بشوم، اکبر.م را دیدم که از باز کردن چشمهایش طفره می‌رود. سعی می‌کرد چشم‌هایش توی چشم من نیفتد. اگر اشتباه نکنم تازه از خواب بیدار شده بود و نمی‌خواست چشم‌های قرمز و پف‌کرده‌اش، رسوایش کند.
بعد که به آزمایشگاه برگشتم، نیم ساعتی روی صندلی چرت زدم، ولی کمی سردم شد و با رفت و آمدهای عباس و اسدی بیدار شدم. بعد از نمونه‌گیری از بی‌بو، دریچه کولر را بستم، پرده‌ها را کشیدم و دوباره نیم ساعت دیگر روی همان صندلی چرت زدم. بعد که بیدار شدم گردنم آن‌قدر خشک شده بود که بیشتر از ده درجه نمی‌چرخید. پای راستم هم بیشتر از خودم خواب رفته بود. از 6 تا 7:30 هم نمی‌دانم چطوری سپری شد...
در راه برگشت، با مهدی.ر که راننده سرویس‌مان باشد، کلی بحث و جدل کردم. هر متلکی که دلش بخواهد به دیگران می‌اندازد، ولی تاب شنیدن متلک‌های دیگران را ندارد...

/ 0 نظر / 2 بازدید